2EDIFY
...om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus...   Ef.4:12

Gebed

U kunt het werk van stichting 2EDIFY het beste steunen door regelmatig voor ons te bidden. Mogen we voorstellen dat de kern van dit gebed mag zijn dat God alle eer krijgt? Zowel door dit werk als in de levens van hen die hierdoor opgebouwd worden. En uiteindelijk in en door de Gemeente (Ef.3:10, 21).

Wilt u meebidden voor:

  • door Gods Geest geleid bijbels onderwijs
  • bestuursleden en medewerkers
  • de lopende projecten


Giften

Financieel is stichting 2EDIFY geheel afhankelijk van giften. Achter die giften zien wij echter de hand van de Here God; Hij is het die in stand houdt en in alles voorziet. Wij zijn volledig afhankelijk van Hem.Als u datzelfde vertrouwen hebt in Hem, wilt u dan overwegen om het werk van stichting 2EDIFY te ondersteunen? Uw gift zien we als een uitwerking van wat Gods Geest in u doet. Met Paulus zeggen we: 
"Ja, God zij dank voor Zijn onuitsprekelijke gave!" (2.Kor.9:15)

Gratis / vrijwillige bijdrage

Het uitgangspunt van stichting 2EDIFY is dat gebrek aan financiële middelen nooit een belemmering mag zijn voor het ontvangen van bijbels onderwijs. Daarom bieden wij onze lezingen, bijbelstudies en cursussen aan op basis van vrijwillige bijdrage.Hierdoor kunnen ook personen en gemeenten met een klein (of geen) budget gebruik maken van onze diensten. We vertrouwen er op dat dit gecompenseerd wordt door personen en gemeenten die een ruimer budget hebben, ...zodat er niemand onder hen was die gebrek leed... (Hand.4:34).

Hoe u kunt doneren

Er zijn vier manieren waarop u kunt doneren:

Eénmalig geven:
1. door éénmalig een bedrag over te maken.

2. door een betaalverzoek te versturen. Hiervoor drukt u op onderstaande knop, en vult u het bedrag in. Vervolgens krijgt u binnen 24 uur een betaalverzoek per email toegestuurd. Met dat betaalverzoek kunt u via iDeal betalen.


Periodiek geven:
3. door ons maandelijks te ondersteunen. Hiervoor kunt u zelf een automatische overboeking instellen bij uw bank.

4. door een periodieke gift te laten vastleggen die voldoet aan een aantal voorwaarden. Zo'n periodieke gift is volledig aftrekbaar; er geldt géén drempel en géén maximumbedrag. Deze gift kunt u in onderstaande schriftelijke overeenkomst vastleggen en per post of email naar ons toesturen.


Gegevens

IBAN rekeningnummer: NL72 INGB 0006 7993 94

Ten name van: stichting 2Edify

Onder vermelding van: 

  • GIFT
  • of de projectcode als u wilt doneren voor een specifiek project:

Projectcodes:
Code    Omschrijving
1901    Algemene giften
1902    Vertaal projecten
1903    Gemeentewerkers: Levensonderhoud & Training
1904    Bijbelstudies
1905    Spreekbeurten
1906    Boeken
1907    Logos Waalwijk


ANBI

Stichting 2EDIFY  is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn giften aftrekbaar bij de Belastingdienst. 
Bedankt voor uw support!