2EDIFY
...om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus...   Ef.4:12

Onze Visie

In al haar activiteiten wil stichting 2EDIFY meewerken aan het opbouwen van het lichaam van Christus, de Kerk, de Gemeente.
Het is onze stellige overtuiging dat goed, verantwoord, bijbels onderwijs hierbij essentieel is. 
Hierdoor ontstaan gezonde volgelingen van Christus, met als gevolg:
gezonde, op Christus gerichte gemeenten.
Onze visie:

                Gezond Bijbels Onderwijs zorgt voor
                Gezonde Gemeenteleden die samen 
                Gezonde Gemeenten vormen.  


Gezond?


Onze Missie

Vanuit deze visie is onze missie:

       Het bevorderen van gezond bijbels onderwijs, 

          zodat gemeenteleden toegerust worden, 

                waardoor de Gemeente opgebouwd wordt.


Tot eer en glorie van God!