2EDIFY
...om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus...   Ef.4:12

De volgende activiteiten worden door stichting 2EDIFY uitgevoerd:


Faciliteren

Het faciliteren van bijbels onderwijs door:

  • het organiseren en geven van lezingen, studies en cursussen
  • het (doen) vertalen, uitgeven en verspreiden van boeken en cursusmateriaal

Ondersteunen

Het ondersteunen van (toekomstige) kerkwerkers door:

  • het verstrekken van mogelijkheden voor opleiding, studie en vorming

Samenwerken

Samenwerken met kerkelijke gemeenten en organisaties op gebieden die overeenkomen met onze visie en missie.


Het uitgangspunt van stichting 2EDIFY is dat gebrek aan financiële middelen nooit een belemmering mag zijn voor het ontvangen van bijbels onderwijs. Daarom bieden wij onze lezingen, bijbelstudies en cursussen aan op basis van vrijwillige bijdrage.