2EDIFY
...om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus...   Ef.4:12

Betaalverzoek

Met onderstaand formulier kunt u een betaalverzoek aanvragen.
U krijgt dan binnen 24 uur per email een betaalverzoek van ons toegestuurd.
Hiermee kunt u per iDeal betalen.

Wilt u vermelden:
   - het bedrag dat u wilt doneren
   - eventueel de projectcode waaraan u wilt geven
     (als u geen projectcode opgeeft, gaan wij uit van een algemene gift)

Projectcodes:
Code    Omschrijving
1901    Algemene giften
1902    Vertaal projecten
1903    Onderwijs & Training kerkwerkers
1904    Bijbelstudies
1905    Spreekbeurten