2EDIFY
...om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus...   Ef.4:12


Books 2Edify

Bij bestelling van één boek wordt er 3,95 verzendkosten berekend. Vanaf twee boeken is verzending gratis.

Prediking

Prediking - David Helm

Dit boek biedt praktische handvatten aan ieder die betrokken is bij de prediking van het Woord. Ben je zelf geen prediker? Lees dit boek dan om goede prediking te herkennen.


"Op beknopte wijze beschrijft David Helm de basisbeginselen voor het uitwerken van een preek. Een preek die ten eerste bijbels-theologisch moet kloppen en die ten tweede goed moet overkomen in de context van vandaag. Door exegese, theologische reflectie en zicht op vandaag in de juiste volgorde uit te werken, sorteert Helm voor op goede prediking. Helms uiteenzetting scherpt me op."
- Jacob Folkerts
Voorganger binnen de Vrije Baptistengemeenten

"Verwacht jij dat de preek die je 's zondags hoort kracht doet in jouw leven? In dit boek gaat David Helm in op de vraag wat een krachtige preek is. Dat is geen preek waarin een actueel, aansprekend onderwerp met veel verve onder de aandacht wordt gebracht. Dan moet de gemeente het doen met de inzichten van de prediker, een mens. Helm laat zien dat een krachtige preek een preek is waarin Gods Woord wordt uitgelegd en toegepast op de situatie waarin de hoorder zich bevindt. Zo komt Gód aan het woord. Zo klinkt Gods Woord tot jou en wordt jouw blik op Christus gericht. Wat zou het een zegen zijn wanneer er in elke gemeente zó gepreekt zou worden. Ik kan dit boek daarom van harte aanbevelen aan alle predikanten en voorgangers.
Maar ook voor jou als luisteraar is dit boek het lezen waard. Het leert je onderscheiden luisteren naar de prediking. Veel hoorders horen graag preken die gemakkelijk in het gehoor liggen, actueel zijn, of aansluiten bij hun verwachtingspatroon. Helm leert anders luisteren. Om te luisteren naar de uitleg van Gods Woord, om daarin Gods stem te horen en op Christus te zien. Want dát zijn de preken die kracht doen.
- S.T. (Simon) Lagendijk
Predikant binnen de Hersteld Hervormde Kerk

"Ook mensen die niet preken maar wel graag een goed voorbereide boodschap willen brengen voor een groep, kan ik dit boek aanbevelen."
- Bert Noteboom
Voorganger


Prijs:
€ 9,95

Plus verwerkings- en verzendkosten.Voorwaarden - Opmerking bij zending