2EDIFY
...om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus...   Ef.4:12


Books 2Edify

Bij bestelling van één boek wordt er 3,95 verzendkosten berekend. Vanaf twee boeken is verzending gratis.

Wat is een gezond gemeentelid? - Thabiti M. Anyabwile

Hoor je bij een kerk, een gemeente? Dan ben je gemeentelid. Maar ben je ook een gezond gemeentelid?

"Met een grote rijkdom aan Bijbels inzicht en praktisch onderwijs roept Anyabwile christenen ertoe op meer te doen dan slechts naar de kerk te gaan; hij spoort hen aan om de getrouwe, betrokken gemeenteleden te zijn die God wil dat ze zijn."
R. Albert Mohler jr.

"Soms treft iemand een boek dat tegelijkertijd eenvoudig en diepgaand is - en dit is er een van. In onze generatie spreken veel christenen over het grote belang van het 'gemeenschapsleven', terwijl slechts weinigen onderzocht hebben wat dat precies betekent. Thabiti Anyabwile vult deze leemte. Lees dit boek, denk erover na, breng het in gebed - en deel het met gulle hand in je gemeente uit."
D.A. Carson

"In een tijd waarin de christelijke wereld in verwarring lijkt over de vraag wat voor soort gemeenschap de gemeente behoort te zijn, is dit een nuttige verhandeling die de Bijbelse prioriteiten van de gemeente beschrijft, en wel voornamelijk met betrekking tot individuele gemeenteleden."
John MacArthur


Prijs:
€ 9,95

Plus verwerkings- en verzendkosten.Voorwaarden - Opmerking bij zending