2EDIFY
...om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus...   Ef.4:12

Levensonderhoud Raymond & Caroline St.Jago


'Fulltime bezig zijn in het werk van de Heer.'
Elke christen is geroepen om zijn/haar leven volledig ten dienste van de Here God in te zetten. Ieder op zijn/haar eigen manier en plek.
Mooi eigenlijk.

De uitvoering van deze roeping kan verschillen.
Sommige christenen weten zich geroepen om ook hun 40-50 urige werkweek in te zetten voor het bevorderen van het Evangelie en de opbouw van de Gemeente. De afgelopen 20 jaar is die roeping ook bij mij steeds sterker geworden. Onderstaand geef ik je een inkijkje hierin.

Vorming 0.1

Samen met Caroline en onze kinderen zijn we altijd erg betrokken geweest bij het werk in een plaatselijke gemeente. In 2001 ben ik als kleine zelfstandige freelancer begonnen, waardoor ik meer armslag kreeg om mijn tijd en werk zelf in te delen. De jaren die volgden tot 2012 waren hobbelig, zowel privé als in de gemeente.

Een periode waarvan ik achteraf kan zeggen dat ik veel geleerd heb en door de Here gevormd ben op punten waar Hij dat nodig vond. Op het moment zelf niet altijd leuk. Als ik erop terugkijk voel ik alleen maar dankbaarheid.

Vorming 0.2

Ondanks de ups & downs was dit juist een periode van verdere geestelijke vorming. In die tijd heb ik veel geleerd van broeders zoals R.C. Sproul, John MacArthur, John Piper, Don Carson et al. In 2015 ben ik gestart met een theologische opleiding aan de ETF Leuven. Enerzijds ter theologische verdieping, anderzijds om de ontwikkelingen binnen het evangelisch christendom beter te kunnen plaatsen. Het was me inmiddels duidelijk geworden dat er een enorme verschuiving had plaatsgevonden.

Eind 2018 stuurde mijn zoon Jurriën mij een boekje toe, vanuit Noord-Ierland. Hij studeerde daar inmiddels ook theologie aan het Irish Baptist College in Moira. 
Dat boekje bleek gevolgen te hebben...

Stap 0.1

"Church Elders. How to Shepherd God's People Like Jesus", was de titel van het boekje. Ik las het boek in één adem uit en bij het dichtklappen kon ik alleen maar zeggen: 'Zo heb ik altijd over oudstenschap gedacht.' Vervolgens heb ik gelijk 10 exemplaren besteld om uit te delen. Maar al gauw bleek dat het Engelstalige toch wat lastig was voor een aantal mensen. 'Dan zou het eigenlijk vertaald moeten worden', dacht ik.

Dat bleef in eerste instantie een vage gedachte, totdat ik het er een keer met mijn andere zoon, Martijn, over had. En hij reageerde eigenlijk onmiddellijk met: 'Nou pap, dan moeten we daar een stichting voor oprichten. En dan kun je van daaruit ook je andere activiteiten uitvoeren.'
En zo is het begonnen: per 25 juli 2019 was stichting 2EDIFY een feit.

Reflectie

Sinds de oprichting zijn mijn werkzaamheden voor 2EDIFY alleen maar toegenomen. Vertalen, Bijbelstudies, uitzoekwerk, studie, preken en vanaf september 2020 ook een church-plant en beginners cursussen 'Christianity Explored'. Daartegenover staat dat mijn freelance werkzaamheden voor levensonderhoud de afgelopen maanden gereduceerd zijn tot nul. Feitelijk zou ik nieuwe activiteiten moeten gaan ontwikkelen om inkomsten te genereren. Maar dat kost tijd en energie wat ten koste zal gaan van het 'werk voor de Heer'. En als ik moet kiezen... tja, dan is het eigenlijk heel simpel.

Er is in Nederland enorm veel gemeente-opbouwend werk te doen. Nederland is écht een zendingsgebied geworden. Niet alleen voor ongelovigen, maar juist ook onder christenen is er een enorme behoefte aan gezond Bijbels onderwijs en het vormen van Bijbelgetrouwe gemeenten. Daar wil ik de rest van mijn leven voor beschikbaar zijn.

Stap 0.2

Concreet betekent dit dat ik per 1 juli 2020 'fulltime bezig zal zijn in het werk van de Heer'. Dat is een stap in geloof en het vertrouwen dat de Here God zal voorzien. Net zoals andere broeders en zusters weer andere stappen nemen in geloof en vertrouwen.

Gelukkig heeft de Here God ons de afgelopen 20 jaar geleerd om van maand tot maand te leven en op Hem te vertrouwen. En Hij zorgde, al die jaren, op bijzondere wijze. Nooit te veel, nooit te weinig, altijd voldoende. Manna. Dankbaar.


We zijn blij dat Caroline nog voor een stukje kan bijdragen in ons levensonderhoud. Voor de rest zullen we dus afhankelijk zijn van giften.

Wil je ons ondersteunen? Eenmalig, een vast bedrag per maand of anders? We zijn je erg dankbaar!

Alle giften lopen via stichting 2EDIFY