2EDIFY
...om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus...   Ef.4:12

Studie:  Vrouw in het Ambt


Aantal avonden:

3

Tijden:

in overleg, bijvoorbeeld:
19:45 - 21:30

Kosten:

gratis / vrijwillige bijdrage,
zie pagina Ondersteunen

Wilt u een studie bij u op locatie houden?
Neem dan contact op via het contactformulier.


Beschrijving:

Mogen vrouwen taken en functies in de gemeente vervullen zoals voorganger, oudste, predikant? Sommigen zullen enthousiast "Ja!" roepen en anderen heel stellig "Nee!". Maar velen weten het gewoon niet. Zelfs kerkleiders zitten soms met hun handen in het haar, en kiezen voor een 'blended'-oplossing. Hoe werkt dat in de praktijk? Hoe interpreteren we de Bijbel hierin? Tijd- en cultuuroverstijgend of juist vanuit een cultureel en historisch perspectief? 

In deze studie komen we tot antwoorden, juist op de vele "ja-maar's" die er zijn.
De Bijbel is hierbij het uitgangspunt. Niet verkeerd toch?