2EDIFY
...om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus...   Ef.4:12

Studie:  Tongentaal


Aantal avonden:

3

Tijden:

in overleg, bijvoorbeeld:
19:45 - 21:30

Kosten:

gratis / vrijwillige bijdrage, 
zie pagina Ondersteunen

Wilt u een studie bij u op locatie houden?
Neem dan contact op via het contactformulier.


Beschrijving:

De één spreekt in tongen, de ander niet. Geen probleem toch, ieder zijn meug...
.... of zouden we wat minder onverschillig moeten zijn over deze gave? Het is toch geestelijk en opbouwend? Een hele persoonlijke manier van communiceren met God?
Wat zegt de Bijbel er over?

In deze studie bekijken we de geschiedenis van tongentaal. Wat gebeurde er in het Bijbelboek Handelingen, en wat is het onderwijs dat de Bijbel écht geeft over dit onderwerp.