2EDIFY
...om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus...   Ef.4:12

Jurriën St.Jago

In 2018 is Jurriën St.Jago gestart met zijn study theologie aan het Irish Baptist College, Moira, Noord-Ierland. In september 2020 gaat hij verder met zijn derde jaar.

Voor zijn studie is Jurriën volledig afhankelijk van giften.


Wilt u de studie van Jurriën mede mogelijk maken?Benieuwd waarom ik theologie ben gaan studeren?
Volg de link en lees het verhaal: ‘Insight

Hier volgt een inkijkje in een studieweek op het Irish Baptist College: 


Welkom op het Irish Baptist College!


Een kleine bijbelschool op het Noord-Ierse platteland…
Ik ben enorm dankbaar dat ik hier sinds september 2018 mag studeren. Aan het begin van het studiejaar reisde ik naar Noord-Ierland: mijn leven ingepakt in een koffer. Oog omhoog, het onbekende tegemoet. Geen idee wie ik zal ontmoeten, waar ik terecht kom en of ik het überhaupt wel in me heb om succesvol een Bijbelschool te doorlopen…

Aan het eind van mijn eerste jaar kijk ik dankbaar terug. Ik heb alle eerstejaars vakken succesvol afgerond en ben enorm bemoedigd door de opbouwende colleges. Ik kijk er naar uit om in september aan mijn tweede jaar te beginnen, een jaar waarin ik naast mijn colleges ook stage zal lopen bij Moira Baptist Church in een ‘Pastoral Ministry Placement’. So what do you want?

Jurrien_file1


Hier op IBC leer ik een nieuwe definitie van succesvol. Hier groei ik in het bestuderen van Gods Woord, de Bijbel. Hier leer ik om dit op een verantwoorde manier toe te passen, in mijn eigen leven en op de plek waar de Here God mij plaatst om Zijn gemeente te dienen. 

Hier leer ik vertrouwen op God: Moed om nieuwe vriendschappen aan te gaan, en altijd overal ‘the new guy’ te zijn. Kracht om ’s ochtends uit bed te stappen wanneer de verplichtingen van de dag die voor me liggen me overspoelen. Afhankelijkheid van Hem in het voorzien van de financiën om hier te zijn.

Ik zal steeds weer mijn taak oppakken in het leven om mijn tijd, energie en gaven te gebruiken om Gods Gemeente op te bouwen (Efeze 4:12), waar ook ter wereld. Op mijn vraag, hoe om te gaan met ontmoediging hierin en het gevoel soms overweldigd te zijn, antwoordde Don Carson tijdens de Irish Men’s Convention:
‘So what do you want? An easy life?’

Voorbereiding


De driejarige opleiding die ik volg is een ‘Bachelor of Theology’ en is de ‘Preparation for ministry’ opleiding. Maar op wat voor ‘ministry’ word ik dan voorbereid?

Dat kan van alles zijn! Van werk in de kerk, als jeugdleider of voorganger, tot werk op het zendingsveld, onderwijs of gemeente stichtend werk, dichtbij of ver weg. Betaald of onbetaald, dat maakt niet uit: waar we op worden voorbereid is gemeente opbouwend werk. Waar ik ook kom te werken, en wat voor christelijk werk ik uiteindelijk ook doe, het is van belang om gegrond te zijn in de Bijbel. In drie jaar tijd werkt de opleiding hiernaartoe:

‘We want our graduates to be people of the Word who handle the Bible correctly and people of the Spirit who are filled with His power and conviction.’

Ieder studiejaar bestaat uit twee semesters, en ieder semester heb ik een nieuw vakkenpakket.Maandag


Maandagmorgen vroeg gaat m’n wekker. Na een douche en snel ontbijt ren ik de trap af naar Classroom 3. Voordat de colleges beginnen starten we de week hier met gebed. Samen met studenten van alle drie de leerjaren bidden we voor medestudenten en docenten, en voor alles wat ons deze week te wachten staat. We zijn afhankelijk van God (Handelingen 17:28), en daarom beginnen we de week met dat naar Hem uit te spreken.

Om 9:00u start het eerste college: ‘The story of the Church’: Kerkgeschiedenis! Ik ben gek op geschiedenis! Dus terwijl ik de slaap uit m’n ogen wrijf, pen ik haastig mee met de verhalen van Dr.Luke. Van religie in de Romeinse tijd, Ireneüs, Constantijn en St. Augustinus… tot Luther, Calvijn en de Moraviërs… alles passeert de revue!

Daarna volgt een college ethiek: de Bijbelse basis. Hoe ga je als christen om met ethische vraagstukken in een wereld waarin, net als in de tijd van de rechters, iedereen doet wat in zijn eigen ogen goed is? (Rechters 21:25) We gaan terug naar de basis, en nemen de Bijbel als fundament. De basis moet je niet verwarren met ‘simpel’ of ‘onintelligent’ of ‘voor baby-gelovigen’. Nee de basis is diep, en rijk, en meer dan genoeg:
‘All Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work.’ (2 Timotheus 3:16-17)

Na de lunch volgt het vak Bible Communication Workshop. De ene week hebben we een gastcollege over een Bijbelboek, de andere week bereiden studenten een Bijbelgedeelte voor en krijgen vervolgens tien minuten de tijd om daar een compacte uiteenzetting over te geven voor de groep.

Dinsdag


Dinsdagochtend beginnen we met Historical Theology. Hoe komt het dat we geloven wat we geloven, en waar komt dat historisch gezien vandaan? Hier leer ik vooral dat er in christelijke geloofsopvattingen vandaag de dag weinig nieuws onder de zon is. De meeste stromingen of ideeën zijn een oud idee in een nieuw jasje. In de kerk kan dat goed uitpakken, of rampzalig. Goed om gedachtegangen te kunnen herkennen en herleiden waar ze vandaan komen, om ze vervolgens te kunnen toetsen. Het klinkt wel leuk en ‘culturally justified’ wat je nu zegt, maar is het ook Bijbels?

Voor de koffiepauze hebben we bij ‘Global Perspectives’ iedere week een zendingsorganisatie op bezoek. Super inspirerend om van zendelingen te horen hoe God over de hele wereld aan het werk is!

We sluiten de dag af met ‘Church en Mission’. Daarbij leren we over Gods missie in het Oude Testament, Nieuwe Testament en de kerk vandaag. Woensdag


Woensdagochtend beginnen we met Handelingen. We bestuderen het Bijbelboek Handelingen, inside-out! Handelingen: ‘The whole founding of the Greek speaking church depends on it!’ Ik geniet er echt van als een goede bijbelleraar je mee op reis neemt door het boek, waardoor je uiteindelijk nog meer ontzag hebt voor de Here God die Zijn kerk bouwt, ongehinderd door tegenstand:

The message of the book of Acts: God is on the move!
The forward movement of the Gospel is taking place despite of opposition.
Throughout the book we read about Paul and Peter’s boldness.
Ever wondered where their boldness came from?
The power of the Holy Spirit and strong theological convictions!

Tijdens ‘Sermon Class’ geven iedere week twee studenten een preek, elk in een eigen klas. In het daaropvolgende uur wordt dit klassikaal beoordeeld en nabesproken. Gelukkig hoef je daar zelf niet bij te zijn en ontvang je je feedback later van een docent. Super spannend natuurlijk om voor een groep theologiestudenten te moeten preken! 

Voor ik op IBC begon had ik één keer eerder gepreekt, tijdens een zendingsreis in Moldavië. Zaterdagavond kwam onze teamleider naar ons toe en vroeg: ‘Wie van jullie gaat er morgenochtend preken?’ We waren geen van allen voorbereid, maar ik stemde toe. De volgende ochtend vroeg bereidde ik toen met een open Bijbel en een stuk papier de preek voor, bovenop een heuvel terwijl de zon opkwam over de vallei beneden.

Ik voelde me totaal ongeschikt, maar de Here God leerde mij daar dat wanneer Hij het van je vraagt, je moet gehoorzamen. Ik ontdekte hoe mooi het is om te mogen delen over Gods grootheid en ik sprak voor een volle kerk, met knikkende knieën, over Kolossenzen 1:15-23: The Supremacy of Christ. Net als Paulus was ik een dienaar geworden van het Evangelie (Kol. 1:23).

Op IBC krijgen we gelukkig een aantal weken voorbereidingstijd. Dat maakt het niet minder spannend… maar ik leer er zo veel van!Donderdag


Donderdagochtend starten we de dag met Homiletiek: de theologische discipline die zich bezighoudt met de preekkunde. In andere woorden: hier leren we eigenlijk wat het inhoudt om een goede preek te geven! Dit helpt dan weer in de voorbereiding van Sermon Class, en natuurlijk in je bediening voor de rest van je leven. 

Veel klasgenoten studeren hier specifiek omdat ze een roeping ervaren om voorganger in een kerk te worden. Ondanks dat we een brede opleiding hebben voor christelijk werk, wordt hier ook specifiek voor opgeleid door middel van dit soort vakken.

De rest van de ochtend besteden we aan Youth Ministry: de wetenschap van het jeugdwerk! Jeugdwerk wordt meestal gewoon gedaan (of niet…). Maar het is ook goed om na te denken waarom we doen wat we doen (of niet doen). Wat voor kaders geeft God ons in de Bijbel? Tijdens dit vak ontwikkelen we een framework dat een Bijbelse fundering voor christelijk jeugdwerk vormt: ‘Thinking Biblically about youth work’.

We sluiten de week af met ‘Conflict Management’. Wat veroorzaakt conflicten binnen de kerk, en hoe los je dit op? Ironisch genoeg veroorzaakt het vak zelf genoeg ‘internal conflict’, want een college over conflict aan het eind van de week zit niemand ècht op te wachten… 

Ehm… eind van de week?

Vrijdag


Ja! Vrijdag geen colleges! In plaats daarvan is het studiedag en verschanst iedereen zich in de bibliotheek. Onze deadlines voor essays en schrijfopdrachten zijn altijd op vrijdag om 18:00u. Je kunt je dus wel voorstellen wat voor chaos het vrijdagmiddag is in de bieb… ‘Hoe staat het ervoor met je essay? Hoeveel woorden heb je al geschreven?’ Stapels boeken bezaaien de werkplekken en repen chocola worden gedeeld als comfort food.

Rond een uur of 4 stormt iemand naar buiten met een lijst koffiebestellingen, scheurt naar het dorp bovenop de heuvel, en komt terug met een aantal kartonnetjes take-out-coffee van koffietentje ‘The Fat Gherkin’.

Om één minuut voor zes slaakt iedereen een zucht van verlichting, wanneer ook de laatste student zijn essay online heeft ingeleverd…

Nu even relaxen… voor je het weet is het weer maandag! 


Benieuwd naar meer verhalen?
Kijk op: www.jurrienstjago.wordpress.com voor blogs en nieuwsbrieven!


De stap om hier drie jaar te komen studeren is een stap in geloof. Mijn studie aan het Irish Baptist College wordt mede mogelijk gemaakt dankzij financiële steun. Mocht je dit nog niet doen, dan zou ik je willen vragen om in gebed te overwegen of je mijn opleiding wil ondersteunen met een maandelijkse (of eenmalige) gift. Dit vraag ik in vertrouwen op de Here God, die precies weet wat we nodig hebben (Mattheus 6:32). 

Jurrien_file2